giang-vien-chinh-hang-2

Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Giảng Viên Chính Hạng II

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CHÍNH HẠNG II ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại...
chung-chi-nau-an-mam-non

Nghiệp vụ Nấu ăn – Cấp dưỡng

KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ NẤU ĂN - CẤP DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG - Là người có trình độ từ THCS trở lên, những người yêu...
su-pham-mam-non

Nghiệp vụ giáo dục mầm non

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁO DỤC MẦM NON ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG  Là những cán bộ viên chức, giáo viên, nhân viên, chưa qua bồi...

Nghiệp vụ quản lý giáo dục mầm non

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG – Là Cán bộ quản lý phòng mầm non các cơ...

Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên ĐH-CĐ

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN ĐH - CĐ (Ban hành kèm theo Thông tư số 12 /TT-BGDĐT ngày 12 tháng...

BÀI VIẾT MỚI