CHƯƠNG TRÌNH GẶP MẶT ĐẦU KHÓA NEU-ELEARNING

Trung tâm Đào tạo từ xa trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo:

CHƯƠNG TRÌNH GẶP MẶT ĐẦU KHÓA

Thời gian: 13h00 – Thứ bảy, ngày 11 tháng 11 năm 2023

Địa điểm: Trường Đại học Tài chính – Marketing 

Địa chỉ: Số B2/1A đường 385, P. Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN TƯ VẤN