Lễ Tốt nghiệp chương trình Đào tạo từ xa NEU-Elearning 2023 Tại TP. Hồ Chí Minh

 

Trung tâm Đào tạo từ xa Đại học Kinh tế Quốc Dân xin thông báo:

Lễ Tốt nghiệp chương trình Đào tạo từ xa NEU-Elearning 2023

Tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

Thời gian: 14h30 – Thứ Bảy, ngày 11 tháng 11 năm 2023 

Địa điểm: Trường Đại học Tài chính-Marketing TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

 

 

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN TƯ VẤN